Bestyrelsen
En gang om året er der mulighed for opbakning til og udskiftning i bestyrelsen, nemlig når der afholdes ordinær generalforsamling.
Der afholdes valg hvert år. Af samtlige 9 medlemmer er 5 på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Dette for at sikre, at foreningen ikke pludselig står uden bestyrelse, eller at alle medlemmer er nye på en gang. 
Alle er naturligvis til enhver tid velkomne til at kommentere foreningens aktiviteter og tilbud, ligesom vi meget gerne tager imod ris og ros, forslag og nye ideer. Se navne og telefonnumre nederst på siden.
En aktiv arbejdsdag for bestyrelsen: Janne Bonde fra DGI leder arbejdet
 
Vi takker vore sponsorer

Gråsten Idræts og Gymnastikforening

Skolegade, 6300 Gråsten